909. Dijkverbetering Heusden-Oost en -West

In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren wil het waterschap de dijkvakken ten oosten (dp 910,5 – 943) en ten westen (dp 951 – dp 1004) van Heusden verbeteren. Hiertussen liggen de wallen van de vesting Heusden, waarvan de kademuur al in 1989 is verbeterd. In de planning wordt het dijkvak Oost ingedeeld in de deelsecties Bernse Veer, Bakkersdam, Oude Wiel, en het dijkvak West in de deelsecties Wijkse Poort, Heesbeen, Doeveren en Gansoyen. Op twee deelsecties is de kruinhoogte te laag; op vier deelsecties bestaan knelpunten in de kruinbreedte, op vier deelsecties bestaan knelpunten in de taludhelling en bij drie deelsecties treedt piping op.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-09-1907 Datum kennisgeving
30-09-1907 Ter inzage legging van de informatie
02-12-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
19-02-1999 Kennisgeving MER
19-02-1999 Ter inzage legging MER
20-04-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ing. Dick Hamhuis
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap de Maaskant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018