907. Afvalsorteerinrichting op Boeldershoek (Hengelo/ Enschede)

De regio Twente wil een afvalsorteerinrichting bouwen op het terrein van de afvalverwerkingsinstallatie Boeldershoek voor het mechanisch en handmatig scheiden van bedrijfsafval, grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. De sorteerinrichting is bestemd voor het scheiden en/of verwerken van maximaal 120.000 ton afval per jaar. Afhankelijk van de marktsituatie zullen in eerste instantie de volgende fracties worden afgescheiden voor hergebruik: hout, kunststof, metaal, inerte fractie (zand, stenen, glas), papier, karton en brandbare fractie.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-10-1997 Datum kennisgeving
01-10-1997 Ter inzage legging van de informatie
01-12-1997 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In verband met de wijziging van het besluit m.e.r. in 1999 is deze activiteit niet langer m.e.r.-plichtig en is de m.e.r.-procedure stopgezet. In juni 1999 is een nieuwe aanvraag ingediend voor een Wm vergunning. Op 6 december 1999 is een ontwerp-beschikking verschenen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. de Jongh
ing. Cees Roos
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Regio Twente

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Waterschap Regge en Dinkel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018