902. Verruiming Wilhelminakanaal Tilburg

Het gaat bij dit project om het (gedeeltelijk) verbreden en verdiepen van het Wilhelminakanaal in Tilburg tot klasse-IV-vaar weg, krap profiel waardoor de doorvaart mogelijk wordt van schepen met een laad vermogen van meer dan 1350 ton.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-09-1997 Datum kennisgeving
01-09-1997 Ter inzage legging van de informatie
03-11-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
08-05-2000 Kennisgeving MER
08-05-2000 Ter inzage legging MER
10-10-2000 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies gaf de Commissie aan dat het doel van het voornemen mogelijk eveneens met handhaving van de bestaande situatie zou kunnen worden bereikt. De Commissie adviseerde daarom om het nulalternatief in het MER als een volwaardig alternatief te beschouwen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bezuyen
dr. Frank Bruinsma
dr. Kees Canters
ir. Wil van Duijvenbooden
ir. Peter van Eck
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 31 aug 2007