899. Verbetering Waalbandijk, dijkvak IJzendoorn-Tiel

Het polderdistrict wil de Waalbandijk tussen IJzendoorn en Tiel (hmp 130 tot en met 214) verbeteren, omdat de huidige primaire waterkering niet overal voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen. De tekortkomingen betreffen een te lage kruinhoogte van de dijk (variërend van nihil tot ca. 0,9 m), instabiliteit van de dijk (zowel buiten- als binnentalud) en gevaar voor piping dan wel opbarsten.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-08-1997 Datum kennisgeving
27-08-1997 Ter inzage legging van de informatie
31-10-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
26-08-1998 Kennisgeving MER
26-08-1998 Ter inzage legging MER
16-10-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Noël van Dooren
dr. Louis Fliervoet
ir. Casper van der Giessen
ing. Dick Hamhuis
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: dr. Janny van der Heijden

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Polderdistrict Betuwe

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018