898. Inrichting voor het storten van C2 AVI-residuen in Noord-Brabant

Afvalsturing Brabant wil op een bestaande stortplaats een (deel)compartiment aanleggen voor het storten van C2 AVI-residuen. In provinciale plannen is de stortplaats Zevenbergen aangewezen als locatie voor het storten van deze residuen. Bij de start van de procedure was het echter onzeker of er in de toekomst nog afval gestort zou kunnen worden op deze locatie; daarom wordt de m.e.r.-procedure ook doorlopen voor stortplaats de Spinder.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-08-1997 Datum kennisgeving
15-08-1997 Ter inzage legging van de informatie
31-10-1997 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In de provinciale plannen is de stortplaats Zevenbergen aangewezen als locatie voor het storten van deze C2 AVI-residuen. Momenteel is het echter onzeker of er in de toekomst nog afval gestort zal worden op deze locatie, daarom zal de m.e.r.-procedure ook doorlopen worden voor stortplaats Spinder. Dit betekent dat voor zowel de Spinder als voor Zevenbergen de voorgenomen activiteit en alternatieven, de bestaande milieutoestand, de autonome ontwikkeling en de gevolgen voor het milieu apart beschreven dienen te worden. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. de Jongh
drs. Derk van Ree

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Afvalsturing Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
"De Dommel"
Hoogheemraadschap van West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018