882. Verwerking gevaarlijk afval door North Refinery te Delfzijl

De initiatiefnemer is voornemens de hoeveelheid te bewerken gevaarlijk afval uit te breiden en de bestaande installaties aan te passen. Deze m.e.r. heeft betrekking op de volgende activiteiten:  ● het uitbreiden van de bestaande bewerking van oliehoudende afvalstromen, waaronder oliehoudende boorspoelingen, van 15.000 tot 100.000 ton per jaar binnen de totale vergunde bewerkingscapaciteit van 400.000 ton/jaar; ● het in gebruik nemen van nieuwe additionele technieken voor de bewerking van oliehoudende afvalstromen. In de startnotitie worden genoemd: andere destillatietechnieken, ultrafiltratie, chemische scheiding met flocculanten en slibdroging; ● het vergassen van oliehoudende afvalstromen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-05-1997 Datum kennisgeving
21-05-1997 Ter inzage legging van de informatie
18-07-1997 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In verband met het vernietigen van de bestaande vergunningen door de Raad van State is de m.e.r.-procedure stopgezet. Voor een revisievergunning op grond van de Wm- en een Wvo-vergunning zal een hele nieuwe m.e.r.-procedure worden gestart. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
prof. dr. ir. Brem
drs. Joost van der Pluijm

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
North Refinery te Delfzijl

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018