874. Uitbreiding verwerking caustic water PO/SM fabriek AVR Chemie Rotterdam

Afvalverwerking Rijnmond Chemie (AVR Chemie) heeft het voornemen om de reeds geplande installatie voor de verwerking van caustic water uit te breiden voor de verwerking van caustic water afkomstig van Shell Chemie Moerdijk (SCM) met een capaciteit van 120.000 m3.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-04-1997 Datum kennisgeving
02-04-1997 Ter inzage legging van de informatie
09-06-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
20-05-1998 Kennisgeving MER
20-05-1998 Ter inzage legging MER
09-07-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van mening dat het MER de essentiële informatie bevatte voor de besluitvorming. Zij gaf in haar toetsingsadvies enkele aanbevelingen voor de besluitvorming over: 

● acceptatiecriteria voor de gehaltes aan zware metalen en organochloorverbindingen in te verwerken stoffen;

● monitoring van BZV, N-Kjeldahl, titaan en zware metalen in het oppervlaktewater;

● effecten van eventuele lozing van zware metalen via sodahoudend afvalwater als dat afvalwater niet intern wordt hergebruikt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ir. Henk Buijtenhek
ir. Jan Wardenaar

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AVR Chemie

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007