831. (A50) Rijksweg 50, Grijsoord - Valburg - Ewijk

Het betreft een trajectstudie naar de mogelijkheden en effecten van een verbreding van Rijksweg 50 tussen de knooppunten Grijsoord en Ewijk.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-10-1996 Datum kennisgeving
15-10-1996 Ter inzage legging van de informatie
17-12-1996 Advies uitgebracht
Toetsing
29-03-2005 Kennisgeving MER
29-03-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing
Toetsing a
22-06-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-07-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER ontbreekt informatie over welke rol het westtalud speelt als (onderdeel van) leefgebied voor de knoflookpad. Hiervoor is een aanvulling opgesteld die deze informatie bevat. De Commissie heeft verder nog opmerkingen ten aanzien van lucht, natuur, referentiesituatie, geluid en licht.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Peter van den Dries
dr. ir. Evert de Ruiter
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 15 feb 2008