795. Verwerking van kwikhoudende afval- en reststoffen LB Metrex

Het voornemen betreft de oprichting van een centrale installatie voor het bewaren, be- en verwerken van kwikhoudende afval- en reststoffen met een innamecapaciteit van 3.500 ton per jaar.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-06-1996 Datum kennisgeving
10-06-1996 Ter inzage legging van de informatie
08-08-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Bij brief van 15 oktober 1997 heeft initiatiefnemer aan het bevoegd gezag laten weten dat de belangrijkste toeleverancier van de kwikhoudende reststoffen inmiddels heeft gekozen voor een andere verwerkingsmethode. LB Metrex heeft daarom besloten het verder ontwikkelen van deze centrale installatie te staken. Bevoegd gezag beschouwt daarmee de m.e.r.-proce dure als beëindigd. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Koene
ir. Verbeek

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Margit Deimel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
LB Metrex B.V.

Bevoegd gezag
Limburg
Zuiveringschap Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007