786. Waterkrachtcentrale Borgharen

Mega Limburg heeft het voornemen om een waterkrachtcentrale te bouwen in de rivier de Maas, aan de zuidwestkant van de stuw nabij Borgharen. De waterkrachtcentrale zal bestaan uit een aantal bulbturbines en zal zich voor het grootste deel onder de grond bevinden. De dimensionering van de centrale zal worden afgestemd op een maximale doorstroming van 240 m3/s rivierwater. Het maximale vermogen zal 7 MWe bedragen. Het elektrisch vermogen zal worden geleverd aan het 10 kV-elektriciteitsnet van Mega Limburg, jaarlijks wordt. ca. 31,7 GWh elektriciteit opgewekt.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-05-1996 Datum kennisgeving
28-05-1996 Ter inzage legging van de informatie
25-07-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-11-1997 Kennisgeving MER
19-11-1997 Ter inzage legging MER
09-02-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 595. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Br├╝gemann
drs. Ferry van de Coevering
dr. Henrik de Nie
drs. ing. Stefan Semmekrot
ir. Marcel Taal
ir. Weier
dr. Erik ten Winkel

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. MEGA Limburg

Bevoegd gezag
Maastricht
Limburg
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D31.0 tot 1-4-2011: Hydrostatische energie in elektriciteit omzetten >= 2,5megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 29 jan 2019