769. Aanpassing pelleteerinrichting immobilisatie AVI-vliegassen Geertruidenberg

In december 1993 is Provag B.V. gestart met de productie van ‘vliegasgranulaat’ onder de handelsnaam Aardelite. Het betreft een koud immobilisatieproces, waarbij e-vliegas wordt gebonden met kalk. Op jaarbasis kan maximaal 250.000 ton vliegas, afkomstig van met kolen gestookte elektriciteitscentrales, verwerkt worden tot 330.000 ton Aardelite.  Door politieke beslissingen aangaande het Elektriciteitsplan en de trend van decentrale energieopwekking, in combinatie met warmtekrachtkoppeling, bleek al spoedig dat voor Provag onvoldoende vliegas ter beschikking zou komen. Provag is op zoek gegaan naar vervangende grondstoffen om de vrijgekomen capaciteit op te vullen. Daartoe dient de pelletteer-inrichting te worden aangepast voor het immobiliseren van avi-vliegassen en andere afvalstoffen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-03-1996 Datum kennisgeving
29-03-1996 Ter inzage legging van de informatie
31-05-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De initiatiefnemer heeft aangekondigd dit project te willen beëindigen, omdat “de (koude) immobilisatie van avi-vliegassen niet tot het gewenste resultaat heeft geleid”. Tevens gaf de initiatiefnemer aan een nieuwe m.e.r.-procedure te willen starten voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het thermisch en koud immobiliseren van afvalstoffen te Geertruidenberg1

 

1 Zie project nr. 893. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Anthonissen
ing. Cor Coenrady

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: ir. Ineke Steinhauer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provag BV

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 25 jan 2019