718. Verbetering kade Tuindorp te Tolkamer

De huidige kade rondom Tuindorp bij Lobith voldoet niet aan de veiligheidseisen die aan een primaire waterkering worden gesteld. De voorgenomen activiteit betreft het opstellen van een verbeteringsplan voor de huidige kade. De voorgestelde maatregelen houden in de verhoging van de kade en het oplossen van de technische tekortkomingen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-08-1995 Datum kennisgeving
02-08-1995 Ter inzage legging van de informatie
26-09-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-03-1996 Kennisgeving MER
13-03-1996 Ter inzage legging MER
03-05-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies adviseerde de Commissie om bij de verdere besluitvorming een nadere onderbouwing te geven van het gekozen ontwerpprofiel (met een stenen buitenbekleding) en concretere informatie te verschaffen over mogelijkheden voor natuurontwikkeling bij kleiwinning. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Dekker
ir. Harry Dijkstra
prof. dr. Rob Leuven

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Polderdistrict Rijn en IJssel

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018