699. Waterinjectie door NAM in de diepe ondergrond Pernis-West

Het plan behelst de injectie van onder andere formatiewater in de diepe ondergrond van Per nis-West1.    1 Zie ook onder project 422.   

Procedure en adviezen

Ontheffing
23-05-1995 Adviesaanvraag
29-05-1995 Datum kennisgeving
29-05-1995 Ter inzage legging van de informatie
04-07-1995 Advies uitgebracht
Ontheffingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeerde dat een nieuw MER geen nieuwe gegevens zou bevatten en zag daarom geen bezwaar tegen een ontheffing van de m.e.r.-plicht voor deze activiteit. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
ing. van Es

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007