694. Verbetering Westervoortsedijk Arnhem

De activiteit betreft de verbetering van een het dijkvak van de Westervoortsedijk in Arnhem, namelijk het traject de Nieuwe Kade, vanaf de Badhuisstraat en de Westervoortsedijk tot aan de Veerweg.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-05-1995 Datum kennisgeving
03-05-1995 Ter inzage legging van de informatie
06-07-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
27-08-1997 Kennisgeving MER
27-08-1997 Ter inzage legging MER
10-10-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
ir. Huisman
prof. dr. Rob Leuven

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: mr. Floor Toot

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rijn en IJssel

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007