670. Slakkenopwerkingsinstallatie Heros b.v te Roosendaal

Heros wil een opwerkingsinstallatie voor AVI-slakken oprichten. De installatie heeft een geplande capaciteit van 200.000 ton ruwe slakken per jaar en zal gebouwd worden op het bedrijventerrein Borchwerf-Noord te Roosendaal.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-01-1995 Datum kennisgeving
27-01-1995 Ter inzage legging van de informatie
31-03-1995 Advies uitgebracht
Richtlijnadvies
Toetsing
07-06-1996 Kennisgeving MER
07-06-1996 Ter inzage legging MER
29-08-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag kenbaar gemaakt dat het MER op een aantal onderdelen onvolledig is. Voor die onderdelen heeft zij geadviseerd tot een aanvulling op het MER. In de nadere toelichting zijn onderdelen van het meest milieuvriendelijke alternatief, de geluidshinder, de opwerkingscapaciteit en het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen verder onderbouwd. 

De Commissie concludeert dat het MER met de nadere toelichting voldoende informatie biedt voor de besluitvorming. In haar advies heeft de Commissie het bevoegd gezag verzocht om speciaal aandacht te besteden aan het monitoringsprogramma voor emissies naar de lucht (geur en stof) en geluidshinder. Voorts adviseert de Commissie bij de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking meer inzicht te geven in de acceptatievoorwaarden voor ruwe slakken en de weigeringsprocedure voor buitenlandse partijen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
ir. van Lierop
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heros aannemersbedrijf B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007