662. Landinrichting Midden-Groningen

De voorgenomen activiteit betreft de herinrichting van het gebied Midden-Groningen met een oppervlakte van 6.360 hectare, waarvan 1.130 hectare voor natuurontwikkeling. De herinrichting maakt deel uit van het Strategisch Groenproject Midden-Groningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-12-1994 Datum kennisgeving
28-12-1994 Ter inzage legging van de informatie
11-04-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
01-04-1997 Kennisgeving MER
01-04-1997 Ter inzage legging MER
16-07-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft het MER als voldoende beoordeeld. Zij geeft in haar advies nog aanbevelingen ten aanzien van de LNC-aspecten. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Aarts
ir. Wim Keijsers
drs. Allard van Leerdam
ir. Erik van Slobbe
ir. Berno Strootman

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingscommissie Midden-Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007