648. Uitbreiding productiecapaciteit MDI te Rotterdam Botlek

ICI Holland heeft het voornemen de productie van MDI – verzamelnaam voor een aantal di- en meervoudige functionele vloeibare isocyanaatverbindingen die worden gebruikt voor de vervaardiging van polyurethaan – te verhogen. Hiervoor wordt een nieuwe productiecapaciteit naast de bestaande MDI-installatie op het fabrieksterrein te Rotterdam-Botlek gerealiseerd. De productiecapaciteit wordt uitgebreid met 150.000 à 200.000 ton MDI per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-11-1994 Datum kennisgeving
08-11-1994 Ter inzage legging van de informatie
10-01-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
16-05-1995 Kennisgeving MER
16-05-1995 Ter inzage legging MER
06-07-1995 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeerde dat het MER voldoende basis bood voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming en gaf enkele aanbevelingen in haar advies. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ing. Rob Faasen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ICI Holland B.V. Rozenburg Fabrieken

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 31 aug 2007