639. Woningbouw buitenplaats Ypenburg (Z-H)

Het gaat hierbij om de aanleg en inrichting van een nieuwe woon/werklocatie in een gebied gelegen in de gemeenten Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk, op het voormalig militair vliegterrein Ypenburg met 10.000 woningen en 90 ha bedrijfsterrein inclusief 50.000 m2 kantoorruimte.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-09-1994 Datum kennisgeving
22-09-1994 Ter inzage legging van de informatie
23-11-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
25-04-1996 Kennisgeving MER
25-04-1996 Ter inzage legging MER
02-07-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat het MER en de bijlagen voldoende informatie bevatten om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De Commissie heeft aanbevelingen gedaan om bij de verdere besluitvorming meer rekening te houden met: de natuur- en recreatiepotenties in het gebied; het creëren van een hoogwaardige omgeving bij openbaarvervoersknopen en langzaamverkeerroutes. Voorts dient de ontwikkeling van het autoverkeer te worden gevolgd met een monitoringsprogramma zodat, zo nodig, opgetreden kan worden tegen ongewenst sluipverkeer.  

Vanwege een substantiële wijziging van het initiatief; door de uitbreiding van het bedrijvenareaal met circa 20 hectare, is besloten om het MER aan te vullen. Tijdens de toetsing hiervan bleek het project niet door te gaan en is het verzoek om de aanvulling te toetsen ingetrokken.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Deelstra
Henny Kromhout
ir. Joep Lax
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ypenburg

Bevoegd gezag
Nootdorp
Pijnacker
Rijswijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007