626. Woningbouw Wateringse Veld

Het voornemen een woningbouwlocatie te ontwikkelen met een capaciteit van circa 7.000 à 8.000 woningen op de locatie Wateringse Veld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-06-1994 Datum kennisgeving
13-06-1994 Ter inzage legging van de informatie
14-10-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
03-07-1995 Kennisgeving MER
03-07-1995 Ter inzage legging MER
24-10-1995 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Op advies van de Commissie is een aanvulling opgesteld inzake verkeerskundige en ecohydrologische aspecten. Deze informatie is bij het besluit openbaar gemaakt. Op grond van het evaluatieprogramma zullen de verkeersintensiteiten op diverse punten worden gemeten

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
drs. Slaats
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Den Haag

Bevoegd gezag
Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018