556. Afvalverwerkingsinrichting Oostelijk Zuid-Limburg

Het Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg is van plan om naast de huidige regionale stortplaats Ubach over Worms te Landgraaf een nieuwe stortplaats aan te leggen.. Voor de aanleg en exploitatie van de nieuwe stortplaats is de N.V. Afvalverwerking Oostelijk Limburg in oprichting.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-10-1993 Datum kennisgeving
11-10-1993 Ter inzage legging van de informatie
10-12-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-03-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-03-1994 Kennisgeving MER
14-03-1994 Ter inzage legging MER
11-05-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Project 228. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze
drs. Jaap Stellingwerff
ing. Vrielink

Voorzitter: mr. Jos Staatsen
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg

Bevoegd gezag
Limburg
Zuiveringsschap Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007