527. Milieucentrum Deurne

Het plan behelst de bouw van een milieucentrum aan de Indumastraat op het industrieterrein Kranenmortel te Deurne. Het centrum zal omvatten: een composteringsinstallatie met een capaciteit van 35.000 ton per jaar, een kga-depot, een milieustraat en een inrichting voor overslag van huishoudelijk en bedrijfsafval.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-07-1993 Datum kennisgeving
23-07-1993 Ter inzage legging van de informatie
06-10-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
05-08-1994 Kennisgeving MER
05-08-1994 Ter inzage legging MER
10-10-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. van Es
ir. Rein Post

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: ing. Reinoud Post

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Regionale Afvalverwerkingsmaatschappij Zuid-Oost Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Aa

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018