526. Milieubeleidsplan Overijssel hoofdstuk Verwijdering

De provincie moet een hoofdstuk Verwijdering Afvalstoffen in het milieubeleidsplan vaststellen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-07-1993 Datum kennisgeving
30-07-1993 Ter inzage legging van de informatie
08-10-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
18-08-1994 Kennisgeving MER
18-08-1994 Ter inzage legging MER
01-12-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Boonzaaijer
dr. Janny van der Heijden

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018