502. Drinkwaterwinning Schiermonnikoog

Het waterleidingbedrijf wil de grondwaterwinning gedeeltelijk, en uiteindelijk mogelijk helemaal, verplaatsen van de Hertenbosvallei naar het Westerplasgebied op Schiermonnikoog. De huidige onttrekking van 150.000 m3 per jaar wordt vergroot tot 200.000 m3 per jaar.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-05-1993 Datum kennisgeving
07-05-1993 Ter inzage legging van de informatie
09-07-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
28-06-1994 Kennisgeving MER
28-06-1994 Ter inzage legging MER
30-08-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naar aanleiding van problemen bij de uitvoering van het initiatief heeft de provincie een evaluatie laten uitvoeren over het besluit. In dit advies geeft de Commissie aanbevelingen voor de verdere procedure naar aanleiding van deze evaluatie.

Dit advies is uitgebracht op 2 december 2005.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. den Blanken
ir. Grakist
ir. Gerard van Houwelingen
dr. André Jansen
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterleiding Friesland

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
009.5 M.e.r. op grond van provinciaal besluit (Waddenzee)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018