400. Vergistingsinstallatie GFT Midden-Brabant

De m.e.r. is gericht op de bouw van een vergistingsinstallatie voor de verwerking van groente-, fruit-, en tuinafval (GFT-afval) met een capaciteit van circa 40.000 ton GFT-afval per jaar aan de Vloeiveldweg te Tilburg.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-01-1992 Datum kennisgeving
31-01-1992 Ter inzage legging van de informatie
26-03-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-08-1992 Kennisgeving MER
21-08-1992 Ter inzage legging MER
23-10-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Cees van Maanen
dr. ir. Zeeman

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Midden-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
De Dommel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018