3836. Herziening Omgevingsbeleid 2025 Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil haar omgevingsbeleid herzien door de omgevingsvisie, -verordening en programma's te actualiseren en of te wijzigen. Aanleiding hiervoor is het Ruimtelijk Voorstel, Zuid-Hollands programma Landelijk Gebied, het verduurzamen van het energiesysteem en het aanpassen van zoekgebieden voor windenergie. Voordat Provincale Staten en Gedeputeerde Staten besluiten over de wijziging van het omgevingsbeleid worden effecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-03-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Peter van der Boom, MA
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid Holland

Overige gegevens

Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 26 jun 2024