3823. Omgevingsvisie gemeente Lochem

De gemeente Lochem stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op de lange termijn. Hierin komen ambities voor onder andere wonen, voorzieningen, landschap, landbouw, klimaat en mobiliteit aan bod. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-02-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-07-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat een uitgebreide beschrijving van de huidige situatie en van ontwikkelingen in de leefomgeving. Het vergelijkt drie alternatieven voor de woningbouwlocaties na 2030: evenredig rondom de kernen bijbouwen, concentratie in de ‘Stedendriehoek’ (rond Eefde, Epse en Gorssel) en concentratie rondom Lochem. Het rapport brengt niet de samenhang met andere grote opgaven en ontwikkelingen in beeld. Bijvoorbeeld met vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en -percelen, duurzame mobiliteit, voorzieningen en energietransitie. Verder is in het rapport niet onderzocht wat de effecten zijn van verschillende alternatieven voor de toekomst van de landbouw. Dit is in Lochem belangrijk omdat ongeveer 70% van het grondgebied in agrarisch gebruik is.
De Commissie adviseert om het omgevingseffectrapport aan te vullen voordat wordt besloten over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. Tim Artz
drs. Marijke Ruitenbeek

Voorzitter: mr. drs. Peter Glas
Werkgroepsecretaris: drs. Josefine van der Heijde

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lochem

Bevoegd gezag
Gemeente Lochem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
J10 Industrieterrein
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen
J12 Landinrichtingsprojecten

Bijgewerkt op: 10 jul 2024