3817. MIRT verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal

Het rijk en de provincie Overijssel willen samen met de regio Twente en een aantal gemeenten de doorstroming en verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Er zijn op verschillende plaatsen maatregelen nodig om knelpunten op te lossen. Deze zullen in het milieueffectrapport worden uitgewerkt en de milieueffecten worden in beeld gebracht. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-01-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Marinus Kooiman
ing. Wim van der Maarl
Margo Meeuwissen, MSc
dr. Peter van der Molen
drs. ing. Arjan van de Werken

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 30 apr 2024