3792. Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel

Het Rijk wil de aanleg van een waterstofnetwerk in Drenthe en Overijssel mogelijk maken. In de toekomst maakt dit deel uit van een landelijk netwerk. Bestaande aardgasleidingen worden geschikt gemaakt voor waterstof en er komen nieuwe waterstofleidingen. Hiervoor wordt geboord of de leiding wordt in een sleuf in de grond gelegd. Voordat het Rijk hierover besluit worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-10-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-03-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat het rapport goed beschrijft hoe het waterstofnetwerk bijdraagt aan een ‘groenere' economie. En de Commissie adviseert aandacht te geven aan hoe besluiten over dit hoofdnet toekomstige besluiten kunnen beïnvloeden.
De Commissie adviseert om de milieugevolgen van verschillende tracés en aanlegwijzen duidelijk te beschrijven en te kijken hoe die gevolgen verminderd kunnen worden. Ook vindt de Commissie het belangrijk dat er inzicht is in hoe eventuele waterstoflekkages en de verdere veiligheid worden gemonitord.
Liesbeth van Tongeren, plaatsvervangend voorzitter Commissie mer: 'Het rapport moet goed inzicht geven in de milieueffecten bij relevante activiteiten en besluiten die de energietransitie door veilige inzet van groene waterstof helpen slagen.’

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
dr. Heleen van Londen
Sjoerd Post
Marcel Weeda

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hynetwork Services

Bevoegd gezag
De minister voor Klimaat en Energie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
J9 Buisleidingen voor: het transport van gas, olie of chemicali├źn, het transport van kooldioxide stromen voor geologische opslag, met inbegrip van de pompstations of stoom of warm water
K1 Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater

Bijgewerkt op: 26 mrt 2024