3792. Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel

Hynetwork Services BV wil het transport van waterstof tussen industriële clusters in Noord- (en op termijn Zuid-)Nederland mogelijk maken, door een waterstofnetwerk aanleggen dat deels bestaat uit nieuwe leidingen en deels uit bestaande aardgasleidingen. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-10-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
dr. Heleen van Londen
Sjoerd Post
Marcel Weeda

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hynetwork Services

Bevoegd gezag
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
J9 Buisleidingen voor: het transport van gas, olie of chemicali├źn, het transport van kooldioxide stromen voor geologische opslag, met inbegrip van de pompstations of stoom of warm water
K1 Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater

Bijgewerkt op: 02 feb 2024