3788. Netuitbreiding Eindhoven Oost- Maarheeze 150 kV

Het energienetwerk in Noord-Brabant is overbelast. Om pieken in de energievraag en -aanbod beter te kunnen opvangen, breidt TenneT het hoogspanningsnetwerk uit. Eén van de maatregelen is de aanleg van een ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen Eindhoven Oost en Maarheeze. TenneT onderzoekt de milieueffecten van vier mogelijke routes in een milieueffectrapportage.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-09-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-03-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het milieuonderzoek wordt uitgevoerd in twee fases. Na de eerste fase kiezen de gemeenten de route die hun voorkeur heeft. In de tweede fase optimaliseert TenneT die gekozen route en worden de milieueffecten van deze route in meer detail onderzocht. Aan het einde van de tweede fase wordt deze voorkeursroute vastgelegd in de omgevingsplannen van de gemeenten waar de kabelverbinding doorheen loopt.
“Iedereen voelt de druk om problemen op het elektriciteitsnet snel aan te pakken, We wijzen erop dat de gemeentes wel moeten kunnen volgen wat wanneer precies besloten wordt,” zegt Liesbeth van Tongeren, plaatsvervangend voorzitter van de Commissie mer.
De Commissie adviseert om oplossingen voor mogelijke knelpunten zoals bij de kruising van het DAF-terrein, de kruising bij Geldrop en de kruising van het Dommeldal in kaart te brengen. Ook vraagt de Commissie al in fase 1 zo specifiek mogelijk te zijn over de aanlegmethode en -periode. Daarnaast adviseert de Commissie om te onderzoeken of er andere projecten zijn die gebruik willen maken van dezelfde ruimte.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
Irma Dekker, MSc
dr. ir. Harmen Droogendijk
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO

Bevoegd gezag
Gemeente Eindhoven
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Gemeente Heeze-Leende
Gemeente Geldrop-Mierlo
Gemeente Someren
Gemeente Cranendonck

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 06 mrt 2024