3785. Woningbouwlocatie Kernhem-Noord, gemeente Ede

De gemeente Ede wil 2.700 woningen bouwen in Kernhem Noord. Deze woningen zijn nodig om in de woningbehoefte te voorzien. Bij de inrichting houdt de gemeente rekening met natuur en landschap en met opgaven voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voordat de gemeente besluit over het omgevingsplan wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-09-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-02-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om de inrichting van het gebied Kernhem Noord helder te beschrijven. Geef aan welke keuzes al zijn gemaakt en hoe het plan De Groene Woonvallei tot stand is gekomen.
Landschap-ecologisch en geohydrologisch onderzoek is nodig om natuurmaatregelen, zoals bij kwelplekken en beken, te kunnen bepalen. Het principe van bodem en water sturend moet worden toegepast bij de verdere uitwerking van het plan. Het uitgangspunt dat Kernhem Noord voor energie zelfvoorzienend is, dient voor de energievraag en -productie te worden uitgewerkt.
De haalbaarheid van de (boven)lokale ontsluitingen - met name aan de westzijde bij de A30 - moet goed duidelijk worden, zowel tijdens de bouwfase als in de eindfase. De OV-ontsluiting behoeft verdere uitwerking.
Het beoordelingskader in het MER moet duidelijk maken welke mate van detail en diepgang nodig is, zodat bij de beoordeling van de effecten de verschillen tussen de varianten duidelijk worden. Voor de realisatie van de woonwijk is formulering van gebiedsgericht geluid-, lucht en geurbeleid nodig, dat zal moeten worden vertaald in het omgevingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Gerard Krone
drs. Allard van Leerdam
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Paul van der Zee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen

Bijgewerkt op: 12 feb 2024