3781. Herinrichting De Scholvert - Ossenwaard

K3 wil een klei- en zandwinlocatie inrichten ten noorden van Lobith in de gemeente Zevenaar. Na deze ontgronding zijn er meerdere doelen voor de herinrichting van het gebied, waaronder voor natuurontwikkeling, biodiversiteit, landbouw, recreatie en educatie. Voor de besluitvorming over de benodigde ontgrondingsvergunning en omgevingsvergunning wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. De provincie Gelderland heeft de Commissie gevraagd te adviseren over het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-09-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Peter van der Molen
ir. Robbert de Vries
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebiedsontwikkelaar K3

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp

Bijgewerkt op: 28 nov 2023