3781. Herinrichting De Scholvert - Ossenwaard

K3 wil zand en klei winnen in het gebied rondom boerderij de Scholvert in de Ossenwaard. Na de ontgronding wordt het gebied opnieuw ingericht. Voor verschillende thema’s, zoals natuur, erfgoed, landbouw, toerisme en educatie, zijn doelen geformuleerd. Voordat de provincie Gelderland besluit over het project, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-09-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-12-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om de vele doelen voor het project concreet te maken en duidelijk te maken wat daarbij de hoofd- en nevendoelen zijn. Ontwikkel alternatieven voor de herinrichting die aansluiten bij de hoofddoelen. Onderzoek hiervan de milieugevolgen voor bijvoorbeeld bodem en water, natuur, landschap en erfgoed.
K3 gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat klaar is, laat de provincie het beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Peter van der Molen
ir. Robbert de Vries
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebiedsontwikkelaar K3

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp

Bijgewerkt op: 13 dec 2023