3778. Omgevingsvisie gemeente Weert

De gemeente Weert heeft een omgevingsvisie opgesteld voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op de korte en langere termijn. Hierin worden keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld woningbouw, opwekking van duurzame energie en het landelijk gebied. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-08-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-12-2023 Ter inzage legging MER
27-05-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt een duidelijke samenhang tussen de beschikbare informatie en de verschillende ruimtelijke opgaven waar keuzes nodig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de keuze tussen woningbouw in de bebouwde kern van Weert of daarbuiten. De onderbouwing van gemeentelijke, ruimtelijke keuzes en de milieuconsequenties daarvan staan niet navolgbaar in het rapport. Ook wordt niet duidelijk op welke ontwikkelingen de gemeente daadwerkelijk invloed heeft én hoe de gemeente wil omgaan met ontwikkelingen in de regio (zoals de relatie met Brainport Eindhoven). Daarnaast is onduidelijk hoe de milieubeoordelingen tot stand zijn gekomen, doordat onderbouwing ontbreekt.
De Commissie adviseert om het omgevingseffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. Tim Artz
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Weert

Bevoegd gezag
Gemeente Weert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen

Bijgewerkt op: 27 mei 2024