3773. Varkenshouderij Hoogeind 1-4-6 te Baarle-Nassau

Fokzeugenbedrijf Bervoets bv in Baarle-Nassau telt nu circa 25.000 varkens. Het bedrijf wil de stalruimte uitbreiden tot circa 30.000 varkens. Het bedrijf ligt in het buitengebied van Baarle-Nassau. Voordat de gemeente toestemming geeft over de wijziging en uitbreiding, zijn de gevolgen voor milieu, gezondheid en natuur onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-08-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-12-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Door de plaatsing van luchtwassers daalt de uitstoot van stikstof flink. Dat is gunstig voor de beschermde natuur. In Nederland is er discussie over de mate waarin maatregelen in een stal de uitstoot verminderen. Daarom is het belangrijk om de onzekerheid over de stikstofuitstootdaling beter in beeld te brengen, zegt de Commissie. De overlast van geur voor omwonenden neemt nauwelijks af. Het is relevant om te onderzoeken welke extra maatregelen getroffen kunnen worden om de geuroverlast te beperken. Om omwonenden en bestuurders goed te kunnen informeren is een samenvatting bij het milieueffectrapport belangrijk. In de huidige samenvatting ontbreekt nu een helder overzicht van alle milieueffecten van de bestaande situatie en van de verschillende alternatieven. De gemeente Baarle-Nassau volgt het advies van de Commissie om het rapport aan te vullen voordat zij een besluit te neemt over de uitbreiding van varkenshouderij Bervoets in Baarle-Nassau.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. Rob van Woerden
drs. Rik Zegers

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fokzeugenbedrijf Bervoets BV

Bevoegd gezag
Gemeente Baarle-Nassau

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 22 dec 2023