3770. Kanaalzone Noord, gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil het gebied ‘Kanaalzone Noord’ ontwikkelen. In negen (deel)projecten moeten er in totaal ongeveer 2.170 woningen worden gebouwd. Eén van deze projecten is de transformatie van het voormalig Zwitsalterrein. Naast woningen moet het gebied ook ruimte gaan bieden aan onder andere bedrijven en onderwijs- en zorgvoorzieningen. Ook heeft de gemeente ambities voor het gebied voor onder andere vergroening, leefkwaliteit, gezondheid en klimaatadaptatie. Voordat de gemeente Apeldoorn besluit over het project, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-07-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-08-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-10-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om de bestaande ambities uit te werken in concrete doelen voor het gebied. Geef aan wat de belangrijkste doelen zijn. Werk deze doelen uit in verschillende inrichtingsmogelijkheden voor Kanaalzone Noord. Onderzoek de gevolgen voor het milieu en de leefomgeving van de verschillende (deel)projecten en van de gebiedsontwikkeling als geheel. Maak duidelijk hoe deze gevolgen worden beoordeeld, schrijft de Commissie. De gemeente Apeldoorn gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat klaar is, laten ze het beoordelen door de Commissie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Tim Artz
ir. Tilly Fast
ir. Suzanne van der Velde

Voorzitter: drs. Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen

Bijgewerkt op: 24 nov 2023