3761. Bestemmingsplan buitengebied 2023 gemeente Reusel - De Mierden

De gemeente Reusel-De Mierden stelt een herziening van het bestemmingsplan buitengebied op. De herziening bevat nieuwe regels voor de intensieve en grondgebonden veehouderij. Deze regels zijn gebaseerd op nieuw omgevingsbeleid van de gemeente en de provincie Noord-Brabant. Voordat de gemeenteraad van Reusel-De Mierden besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-07-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
dr. Peter van der Molen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel - de Mierden

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Reusel - de Mierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 22 aug 2023