3759. Wespendief en Windenergie Veluwe, provincie Gelderland

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-07-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
Jasper Hugtenburg, MSc MLA
drs. Martin Poot
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 28 aug 2023