3758. Havikerwaard-Zuid

K3Delta wil de huidige ontgronding in de Havikerwaard-Zuid in de gemeente Rheden aanpassen en uitbreiden naar het oosten. Na de ontgronding wordt het gebied opnieuw ingericht. Voor verschillende thema’s, zoals natuur, landschap, water(veiligheid), toerisme, erfgoed en landbouw, zijn doelen geformuleerd. Voordat de provincie Gelderland en de gemeente Rheden besluiten over het project, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-06-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-10-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om de vele doelen voor het project concreet te maken en duidelijk te maken wat daarbij de hoofd- en nevendoelen zijn. Ontwikkel vervolgens onderscheidende alternatieven voor de inrichting die aansluiten bij de hoofddoelen. Onderzoek hiervan de milieugevolgen en denk daarbij bijvoorbeeld aan bodem en water, natuur, landschap en verkeer.
K3Delta gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat klaar is, laten de provincie en de gemeente het beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Peter van der Molen
ir. Robbert de Vries
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Rheden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp

Bijgewerkt op: 09 okt 2023