3758. Havikerwaard-Zuid

K3Delta wil voor de gebiedsontwikkeling Havikerwaard-Zuid een zandwinning uitbreiden langs de IJssel nabij De Steeg in de gemeente Rheden. De huidige gebiedsontwikkeling moet in oostelijke richting worden uitgebreid richting de Lamme IJssel. Hiermee worden ook doelstellingen gerealiseerd voor natuur, landschap,  rivierverruiming en landbouw. Voor de besluitvorming over de benodigde ontgrondingsvergunning en bestemmingsplanwijziging wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. De provincie Gelderland heeft de Commissie gevraagd te adviseren over het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
20-06-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Peter van der Molen
ir. Robbert de Vries
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Rheden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp

Bijgewerkt op: 24 aug 2023