3755. Omgevingsprogramma Noord IV, gemeente Meppel

Gemeente Meppel wil in het gebied Noord IV een themapark of een bedrijventerrein ontwikkelen. Hiervoor wordt een omgevingsprogramma vastgesteld. Voordat de gemeenteraad het programma vaststelt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Toetsing
02-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-07-2023 Ter inzage legging MER
20-09-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie wijst erop dat juist ter plaatse van het geplande themapark of bedrijventerrein in natte perioden wateroverlast kan ontstaan. Het water van de Oude Vaart moet door de nauwe onderdoorgang onder de snelweg A32. Deze vormt een 'flessenhals', waardoor het water maar mondjesmaat doorstroomt. Bij veel regen in het stroomgebied van de Oude Vaart kan dat tot problemen leiden. Uit het rapport blijkt onvoldoende of wateroverlast voorkomen wordt als de ontwikkelingen doorgaan. De Commissie adviseert beter te onderbouwen dat er voldoende waterberging is in tijden van piekneerslag. Daarnaast wijst de Commissie erop dat wanneer er een themapark komt, dit betekent dat elders in Meppel ruimte gevonden moet worden voor bedrijven en windturbines. Dat is een vraag die de Omgevingsvisie (die gaat over de hele gemeente) moet beantwoorden. Tenslotte adviseert de Commissie om bij een besluit over een themapark ook alvast te bedenken hoe dit zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het afwikkelen van verkeer wordt met de nu geplande 800.000 bezoekers een grote opgave. 'Is het verkeer nog op te lossen als een themapark nog groter wordt?' vraagt de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Peter van der Molen
ing. Ben Peters
Rob Vrolijks
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Meppel

Bevoegd gezag
Gemeente Meppel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250.000 bezoekers pj, of >=25 ha of >= 100 ligplaatsen of >=10 ha in gevoelig gebied.
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 20 sep 2023