3752. Omgevingsvisie gemeente De Bilt

De gemeente De Bilt stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op de korte en langere termijn. Hierin maakt ze strategische keuzes voor bijvoorbeeld woningbouw, opwekking van duurzame energie en het landelijk gebied. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-07-2023 Ter inzage legging MER
17-10-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het rapport vergelijkt de effecten van vier mogelijke vergezichten voor de toekomst van De Bilt. De vergezichten verschillen in de manier waarop omgegaan kan worden met de woningbouwopgave, mobiliteit, duurzame energie, landbouw, natuur en landschap. Dit laat goed zien wat de uiterste mogelijkheden zijn die de gemeente heeft om te sturen in de ontwikkeling van De Bilt. De effecten van deze keuzemogelijkheden op bijvoorbeeld natuur, landschap, geluid en luchtkwaliteit zijn voldoende beschreven.
Uit de verschillende vergezichten is een definitieve koers voor de omgevingsvisie samengesteld. De effecten van deze definitieve koers zijn in het rapport nog onvoldoende onderbouwd, zegt de Commissie. Voor het besluit over de omgevingsvisie en voor vervolgbesluiten is duidelijkheid over de belangrijkste risico’s en kansen voor de gemeente als geheel en voor verschillende deelgebieden van belang. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

NB: De internationale afdeling van de Commissie mer bracht in 2024 een jubileummagazine uit ter gelegenheid van dertig jaar internationale betrokkenheid van de Commissie mer. Hiervoor schreven zij een artikel waarin onder andere het OER van de gemeente De Bilt als goed voorbeeld wordt gebruikt. Dit artikel is ook te vinden in de uitgave ‘Strategic Environmental Assessment; Past, Practice, Prospects'
op de site van onze internationale afdeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ing. Johan Janse
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Bilt

Bevoegd gezag
Gemeente De Bilt

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 14 jun 2024