3751. De Horsten Egchel, gemeente Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas wil met bestemmingsplan De Horsten de uitbreiding van een intensieve veehouderij mogelijk maken. Op de locatie zijn al een zeugenstal, twee biggenstallen en een tijdelijke mestverwerkingsinstallatie in bedrijf. De grondeigenaar wil het bedrijf uitbreiden met drie zeugenstallen, drie biggenstallen en verschillende andere gebouwen en installaties. Gemeente Peel en Maas had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-11-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
15-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling het op het milieueffectrapport.

Voorlopig toetsingsadvies
Breng effecten van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan in beeld. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport voor bestemmingsplan.
De alternatieven in het MER zijn gebaseerd op het ontwikkelplan van de grondeigenaar. Uit het MER blijkt dat dit ontwikkelplan niet uitvoerbaar is, vanwege een overschrijding van de geurnormen op woningen in het buitengebied. Daarom is ook een uitvoerbaar alternatief onderzocht met een kleiner aantal dieren.
De Commissie constateert dat de alternatieven in het MER geen volledige afspiegeling zijn van de maximaal mogelijke ontwikkelingen van het bestemmingsplan. Zo maakt het bestemmingsplan behalve de uitbreiding van een varkenshouderij ook andere intensieve veehouderijen, zoals een pluimveehouderij, mogelijk. De milieueffecten hiervan zijn niet in beeld. Doe dit alsnog, adviseert de Commissie.
Verder is de doelstelling van het bestemmingsplan niet onderbouwd in het MER, zo schrijft de Commissie in haar advies. Daardoor blijft onduidelijk waarom een initiatief met kleinere bouwvlakken of minder dieren onrealistisch zou zijn. 
Ten slotte zijn de effecten op natuur, geur, gezondheid en water nog onvoldoende in beeld gebracht. Ook is niet onderbouwd waarom een nieuwe passende beoordeling niet nodig is.
De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat wordt besloten over het bestemmingsplan. De gemeente neemt deze aanbeveling over en laat het aangevulde rapport opnieuw door de Commissie beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Tilly Fast
ing. Dorien Grote Beverborg, MSc

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Peel en Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Peel en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen

Bijgewerkt op: 08 jun 2024