3735. Windplan Echteld-Lienden, provincie Gelderland

Vattenfall Duurzame Energie N.V. wil een energiepark realiseren bij de snelweg A15 ten noordoosten van de plaats Echteld. In het energiepark komen windturbines en zonnepanelen. De windturbines moeten 55 megawatt opleveren. Daarvoor zijn 7 tot 11 windturbines nodig, afhankelijk van de grootte. Voor de besluitvorming hierover wordt een milieueffectrapport opgesteld. Voor de zonnepanelen wordt een aparte procedure doorlopen. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-03-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Roeland During
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vattenfall Duurzame Energie N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 12 mei 2023