3733. Omgevingsvisie gemeente Vijfheerenlanden

Procedure en adviezen

Toetsing
24-03-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
Wouter Schik, BSc, MA
ir. Marlies Verspui
drs. ing. Arjan van de Werken

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vijfheerenlanden

Bevoegd gezag
Gemeente Vijfheerenlanden

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 17 mei 2023