3728. Net op Zee Nederwiek 3

Tennet wil met een hoogspanningsverbinding, genaamd 'Net op Zee Nederwiek 3', de opgewekte energie van windenergiegebied Nederwiek Noord aansluiten op het landelijke hoogspanningsnet. Meerdere routes worden onderzocht die uitkomen in Geertruidenberg of Moerdijk. Voor het projectbesluit en de benodigde vergunningen wordt een milieueffectrapport opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-02-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
02-06-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
prof. dr. Piet Hoekstra
dr. Heleen van Londen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 24 jul 2023