3720. Uitbreiding zandwinning Azewijnse Broek

Netterden Zand en Grind B.V. wil de bestaande zand- en grindwinning aan de Azewijnsestraat uitbreiden in westelijke richting. Dit om invulling te geven aan de regionale markt voor zand en grind voor de periode 2026-2040. Na de ontgronding wordt het gebied opnieuw ingericht met een focus op natuur- en landschapsontwikkeling. Verplaatsing van het bezoekerscentrum van Min40Celsius van het oude dorpshuis van Varsselder naar een voormalige boerderij in het plangebied is ook onderdeel van het voornemen. Daarnaast komt er een drijvend zonnepark voor de benodigde elektriciteit. Voordat de provincie Gelderland besluit over het project (in samenwerking met de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek) worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Harry Boukes
ir. Jos Rademakers
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Netterden Zand & Grind BV

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Montferland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
B1 Turfwinning, groeven en dagbouwmijnen
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp

Bijgewerkt op: 06 mei 2024