3714. Omgevingsvisie gemeente Meppel

Gemeente Meppel wil een omgevingsvisie opstellen. Daarin wordt het langetermijnbeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. Parallel aan het opstellen van de visie worden de gevolgen van de visie onderzocht in een omgevings-effectrapportage (OER).  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
18-04-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de aanpak van het OER, zoals de gemeente voorstelt in de Notitie reikwijdte en detailniveau, complexer dan noodzakelijk. Zij adviseert het eenvoudig te houden en te focussen op de specifieke situatie en opgaven in Meppel. Dit sluit aan bij de Nota van Uitgangspunten voor de omgevingsvisie. Daarin is benoemd dat de identiteit van Meppel aan de basis van de omgevingsvisie moet liggen. Belangrijke opgaven zijn het komen tot een gezonde leefomgeving, woningbouw en bedrijventerreinen, klimaatadaptatie en waterhuishouding, duurzame energie en circulariteit en mobiliteit.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Margo Meeuwissen, MSc
ing. Ben Peters
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Meppel

Bevoegd gezag
Gemeente Meppel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 18 apr 2023