3713. Omgevingsplan Laar Nieuw Laar, gemeente Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel herziet het bestemmingsplan voor het gebied Laar-Nieuwe Laar om daarmee invulling te geven aan de in 2017 opgestelde gebiedsvisie. Voor het besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.   

Procedure en adviezen

Toetsing
22-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Sint-Michielsgestel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 05 jan 2023