3707. Omgevingsvisie gemeente Maashorst

De gemeente Maashorst stelt een nieuwe omgevingsvisie op. Daarin wordt het langetermijnbeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, duurzame energieproductie en ontwikkeling van het landelijk gebied, vastgelegd. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-07-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. Roeland van Kerkhoff
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Maashorst

Bevoegd gezag
Gemeente Maashorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 31 aug 2023