3707. Omgevingsvisie gemeente Maashorst

De gemeente Maashorst stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op de korte en langere termijn. Hierin worden globale en richtinggevende keuzes gemaakt voor onder andere landbouw, natuur, water, mobiliteit en recreatie. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-07-2023 Ter inzage legging MER
31-10-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport maakt duidelijk dat onderwerpen als bodem, water, natuur en duurzaamheid belangrijk zijn in het gemeentelijke beleid. Het rapport onderzoekt verschillende keuzemogelijkheden voor het landelijk gebied, woningbouw, mobiliteit en recreatie. Om de gevolgen voor de leefomgeving te bepalen zijn twee uitersten vergeleken: “Groei” en “Groen”. Op basis hiervan zijn de hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente bepaald. Concrete keuzes voor bijvoorbeeld (agrarische) bedrijven, duurzame energie, recreatie en natuur zijn nog niet gemaakt. Het rapport laat nog niet zien in hoeverre ontwikkelingen met elkaar conflicteren: hoeveel ruimte is waarvoor nodig en op welke plek. Dit is van belang om later concrete keuzes te kunnen maken waarbij milieu en omgeving goed worden meegewogen. De Commissie adviseert om het omgevingseffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. Roeland van Kerkhoff
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Maashorst

Bevoegd gezag
Gemeente Maashorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit

Bijgewerkt op: 31 okt 2023