3703. Drinkwaterwinning Salland Diep

De Provincie Overijssel voert samen met drinkwaterbedrijf Vitens en de waterschappen een verkenning uit naar drinkwaterwinning in het gebied 'Salland Diep'. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om minimaal 2 miljoen m3 grondwater per jaar te winnen. Voor de besluitvorming hierover wordt een plan-milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
31-01-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
drs. Allard van Leerdam
dr. ir. Rob Nieuwkamer

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 30 mrt 2023