3701. Uitbreiding bedrijventerrein De Grift, gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil het bedrijventerrein 'De Grift' met circa 30 hectare uitbreiden en beschikbaar maken voor de huisvesting van logistieke en regionale bedrijvigheid. Onderdeel van deze uitbreiding is ook de aanpassing van de infrastructuur en kruispunten rondom de Griftdijk. Duurzaamheid staat in Nijmegen centraal bij gebiedsontwikkelingen, zo ook bij de uitbreiding van de Grift. Om de uitbreiding van bedrijventerrein de Grift mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-11-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-12-2022 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ing. Gerard Krone
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijmegen

Bevoegd gezag
Gemeente Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 30 mrt 2023