3699. Bestemmingsplan Maasterras, gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht wil op het Maasterras het huidige bedrijventerrein veranderen in stedelijk woongebied met voorzieningen. Er komen 2.000 tot 3.000 woningen en ongeveer 25.000 m² ruimte voor bedrijvigheid. Het Maasterras ligt tussen de rivier de Oude Maas, bestaand woongebied en het spoor. Verder wordt het gebied doorkruist door de snelweg A16. Voordat de gemeenteraad van Dordrecht besluit over het plan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraag het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-11-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
10-11-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
mr. Samir Lamkadmi
ir. Joep Lax
ir. Enrico Moens

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dordrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 29 nov 2022