3699. Bestemmingsplan Maasterras, gemeente Dordrecht

De gemeente wil het bestaande bedrijventerrein op het Maasterras veranderen in een woongebied. Naast 2.000 tot 3.000 woningen komt er ruimte voor bedrijven en voorzieningen. Voor de ontwikkeling van het gebied is een bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeente hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-11-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
10-11-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
31-01-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente heeft al een duidelijke en goede onderzoeksagenda voor het omgevingseffectrapport, zegt de Commissie. Zij adviseert de relevante doelen uit de eerder vastgestelde Omgevingsvisie van Dordrecht concreet te maken voor de ontwikkeling van het Maasterras. Onderzoek vervolgens de verschillende mogelijkheden in de gebiedsontwikkeling om de doelen te bereiken en vergelijk deze op hun milieugevolgen. Focus daarbij op klimaatbestendigheid, duurzame energie en gezondheid, adviseert de Commissie. Met deze informatie kan een weloverwogen keuze worden gemaakt voor het bestemmingsplan.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
mr. Samir Lamkadmi
ir. Joep Lax
ir. Enrico Moens

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dordrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 31 jan 2023